About Us

TAN HIEP THANH

JOINT - STOCK COMPANY

Công Ty CP Tân Hiệp Thành hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh phân bón cho cây trồng, Công Ty CP Tân Hiệp Thành hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh phân bón cho cây trồng, Công Ty CP Tân Hiệp Thành hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh phân bón cho cây trồng, Công Ty CP Tân Hiệp Thành hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh phân bón cho cây trồng, Công Ty CP Tân Hiệp Thành hoạt động trong lĩnh...

Read More

CHĂM SÓC, XỬ LÝ RA HOA VÀ CHỐNG RỤNG TRÁI ĐIỀU

CHĂM SÓC, XỬ LÝ RA HOA VÀ CHỐNG RỤNG TRÁI ĐIỀU 

XÂM NHẬP MẶN VÀ GIẢI PHÁP CANH TÁC TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN

Xâm nhập mặn là một vấn đề trở ngại lớn cho sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh ĐBSCL và n=đang ngày càng nghiêm trọng. Theo ông Đặng...

Thời vụ và nhóm giống lúa

Có thể sử dụng các giống lúa khác nhau để gieo thẳng. Trong thực tế, thường gieo thẳng...

SECONDARY NUTRIENT AND MICRO-NUTRIENT FERTILIZER

TRUNG VI LƯỢNG VỚI CÂY TRỒNG TS. Nguyễn Xuân Trường Cây trồng cũng như tất...

Các phương thức làm mạ

Tùy điều kiện đất đai và thời tiết, có thể làm mạ bằng nhiều phương pháp khác nhau: Mạ...

BÓN PHÂN CHO CÂY HỒ TIÊU

NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY HỒ TIÊU: Với năng suất 2 tấn/ha, hàng năm cây hồ tiêu lấy đi từ đất 70kg đạm...