PHÂN BÓN LÁ

NutriBest

NutriBest là phân bón lá cao cấp, cân đối dinh dưỡng đa trung vi lượng, chuyên dùng dưỡng trái, thúc trái lớn nhanh, trái to đẹp, chống thối trái. Xoài, sầu riêng, cây có múi, thanh long, mận, ổi, vú sữa, sơri, nhãn, chôm chôm và ăn trái khác: Dưỡng trái cực tốt, trái to đẹp, năng suất cao, chắc...

Xem thêm

NutriFlower

NutriFlower là phân bón lá cao cấp, cân đối đa trung vi lượng, chuyên kích tạo mầm hoa, thúc ra hoa sớm và trái vụ, đậu trái nhiều, chống rụng trái non. Xoài, sầu riêng, cây có múi, thanh long, mận, ổi, vú sữa, sơri, nhãn, chôm chôm và ăn trái khác: Kích phân hóa tạo mầm hoa, thúc ra hoa sớm và trái...

Xem thêm

NutriGrowth

NutriGrowth là phân bón lá với công thức tuyệt hảo sẽ giúp cho cây sinh trưởng cực mạnh, tăng trưởng thân lá và phát triển hoa, trái như ý. Kích cây ra rễ cực mạnh, nảy chồi, đẻ nhánh, vọt đọt cực tốt, cây khỏe mạnh, cứng cáp. Giúp lá to dày, đọt cứng, cành chắc, hoa nhiều, trái lớn. Tăng...

Xem thêm

HUMATE VI LƯỢNG

Humate vi lượng là chế phẩm kết hợp đặc tính sinh học vượt trội của humate với các trung vi lượng đặc hiệu. Humate vi lượng chuyên dùng để kích cây ra ra rễ, ra hoa và dưỡng trái. Kích cây ra rễ cực mạnh, nảy chồi tốt phát đọt cực tốt, cây khỏe, giảm phân bón gốc, năng suất cực...

Xem thêm

Siêu vọt đọt tạo mầm hoa điều

Siêu vọt đọt điều là một sản phẩm chuyên dùng để kích điều vọt đọt tạo mầm hoa. Với thành phần ưu việt gồm đa, trung vi lượng, acid amin, vitamin dịch ciết rong biển theo công nghệ châu Âu. Siêu vọt hoa điều được dùng để kích điều vọt đọt, tạo mầm hoa cực tốt. Kích cây phát...

Xem thêm

Siêu vọt hoa điều

Siêu vọt hoa điều là một sản phẩm chuyên biệt, gồm các thành phần dinh dưỡng đa, trung vi lượng, dịch chiết rong biển, acid amin và vitamin theo công nghệ châu Âu. Siêu vọt hoa điều được dùng để kích điều vọt hoa cực tốt. Kích thích điều phân hóa mầm hoa cực tốt. Siêu vọt hoa, cành hoa...

Xem thêm