Cam quýt cần những loại phân gì?

Cũng như các loại cây khác, cam quýt cần phải bón phân chuồng, phân xanh, các loại phân đa lượng, trung lượng, vi lượng. Thông thường, nhìn cây có thể biết nên bón hay chưa. Ví dụ: cây xum xuê, tán lá xanh, lá dày, các đợt lộc ra nhiều, cành đài… có thể coi là đủ dinh dưỡng. Ngược lại, cây vàng lá, lá nhỏ, mỏng, lộc ngắn, thưa, tán cây xơ xác là cây “đói ăn’, cần bổ sung chất dinh dưỡng kịp thời, còn theo khoa học, các nhà chuyên môn phân tích thành phần của lá, có thể định lượng chính xác cần bón phân gì với lượng bao nhiêu.