Cho biết cách bón cho càphê ?

Nên thực hiện như sau:

Phân kali bón tập trung 1 lần cùng với phân hữu cơ. Đào hố sâu 20-25 cm, rộng 25-30 cm, dài 80-120 cm theo hình vành khăn quanh gốc càphê, cách gốc một khoảng bằng tán cây càphê.

Còn phân đạm và phân lân bón làm 3 phân trong năm. Lần thứ nhất, bón sau khi thu hoạch (tháng 2, 3); lần thứ hai vào đầu mùa mưa và lần thứ ba vào cuối mùa mưa. Tỷ lệ giữa 3 đợt là 25 – 50% và 25%.

Cách bón: Làm sạch cỏ, rắc phân hóa học dưới gốc càphê theo mép tán, thành hình vành khăn rộng 30 – 40 cm. Dùng cuốc bàn xới một mảng đất mỏng 3-5 cm, trộn đều với phân hóa học. Sau đó, cào cành, lá, cỏ, rác phủ lên để giữ phân.