Có phải bón đạm làm cam quýt bị nứt và nhạt đi không?

Không phải, ngược lại bón phân ure không những thu hoạch quả cao mà còn ngọt đậm, đẹp mã và cất giũ được lâu hơn. Mặt khác, nếu pH của đất 4,5-5 thì dạng đạm nên bón là nitrat, ure, khi pH là 6-6,4 thì nên bón phân amon. Nói chung khi bón phân đạm phải chú ý đến cả lân, kali, phân hữu cơ.