Giới thiệu

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Công Ty Cổ phần Tân Hiệp Thành được thành lập năm 2005, chuyên cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cây trồng tối ưu nhất thông qua các sản phẩm dinh dưỡng cây trồng, phân bón lá, phân tưới gốc, phân trung vi lượng và men vi sinh nhập khẩu và chuyển giao công nghệ từ châu Âu và Hoa Kỳ. Sản phẩm của công ty được phát triển theo hướng chuyên sâu trên cơ sở công nghệ tiên tiến nhất và trên nền tảng đặc điểm của đất và đặc tính của cây trồng. Sản phẩm của công ty đã góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân, được nông dân khắp mọi miền tín nhiệm. Mạng lưới tiêu thụ của công ty đã phủ rộng rộng khắp Việt Nam và được xuất khẩu sang Campuchia, đảm báo cung ứng sản phẩm chất lượng cao kịp thời cho bà con nông dân.

 

SỨ MỆNH

Tân Hiệp Thành là Sáng tạo, Hiệp lực để Thành công. Tân Hiệp Thành sinh ra để sáng tạo không ngừng vì nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững để góp phần cho thế giới ngày càng giàu đẹp hơn.

 

TẦM NHÌN

Trở thành công ty hàng đầu trong việc sáng tạo, tập hợp những điều mới nhất để cung ứng các sản phẩm và giải pháp tăng năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị cho người nông dân nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần đem lại ấm no cho nhân loại.

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Tất cả vì khách hàng, khách hàng là quan trọng nhất.
  • Tôn trọng đối tác, nhân viên và môi trường.
  • Tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
  • Tạo và phát triển sản phẩm và dịch vụ vượt trội.
  • Tăng trưởng thông qua sáng tạo và phát triển bền vững.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất.
  • Hài hòa lợi ích của nhân viên, cổ đông và cộng đồng.
  • Hiền tài được trọng dụng để phát huy tối đa khả năng.
  • Hiệp lực bên trong và bên ngoài làm nền tảng phát triển.
  • Hệ thống văn hóa doanh nghiệp coi trọng vai trò cá nhân và tinh thần đồng đội.