Sứ Mệnh

Tân Hiệp Thành là Sáng tạo, Hiệp lực để Thành công. Tân Hiệp Thành sinh ra để sáng tạo không ngừng vì nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững để góp phần cho thế giới ngày càng giàu đẹp hơn.