TƯ VẤN KỸ THUẬT

Nhu cầu bón với cây cà phê như thế nào?

Cần phân biệt nhu cầu bón trước khi cây trưởng thành và khi đã kinh doanh. Đây nói về càphê kinh doanh. Cũng như mọi loại cây khác, càphê cần cả đạm, lân và kali. Đạm có thể là sunfat amon hoặc urê với lượng N nguyên chất là 2(X) kg/ha. Lân thích họp là lân nung chảy, tuy nhiên cũng có thể dùng supe lân với lượng...