BÓN PHÂN CHO CÂY HỒ TIÊU

1. NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY HỒ TIÊU:

Với năng suất 2 tấn/ha, hàng năm cây hồ tiêu lấy đi từ đất 70kg đạm (N) + 16kg Lân (P2O5) + 42kg Kali (K2O) + 18kg Magiê (MgO) + 67kg Canxi (CaO). Ở những cây đầy đủ dinh dưỡng, hàm lượng trong lá hồ tiêu thường trong khoảng 3,1–3,4% N; 0,16–0,18% P; 3,4–4,3% K; 0,44% MgO; 1,67% CaO, luôn cao hơn so với các cây trồng khác. Điều này chứng tỏ cây hồ tiêu hút và tích luỹ nhiều dinh dưỡng hơn so với một số cây trồng khác. Cây hồ tiêu có nhu cầu đạm và kali là cao nhất sau tới lân, canxi, magiê và các vi lượng. Hiện tại, nhiều vườn tiêu có biểu hiện thiếu dinh dưỡng rất rõ, đặc biệt là trung, vi lượng nên cây tiêu kém phát triển, năng suất, chất lượng thấp, cây dễ bị sâu bệnh.

 

2. BÓN PHÂN CHO HỒ TIÊU KIẾN THIẾT CƠ BẢN:

+ Bón lót: Hồ tiêu rất cần phân hữu cơ, các loại phân hữu cơ tốt như phân phân heo, phân bò, phân gà… cần bón từ 15-20kg/hố trồng. Ngoài phân hữu cơ, cần bổ sung 100gram NutriSuperHumate (13-13-13-21+TE) và 100g Vi lượng đặc hiệu THT 25+ hoặc Siêu vi lượng vàng cho mỗi hố. Số phân này trộn đều với lớp đất mặt, bón trước khi trồng 10–15 ngày.

+ Tưới thúc: Sau trồng 10–15 ngày cần tưới thúc để hồ tiêu nhanh bén rễ, phát cành. Liều lượng 0,2-0,5kg NutriSuperHumate (13-13-13-21+TE) trong 1 phuy, tưới định kỳ 10-15 ngày/lần.

+ Bón thúc hàng năm: Dùng phân bón NutriSuperHumate (13-13-13-21+TE) với lượng: 100gram–100gram/nọc/lần bón cho năm thứ nhất, 150–200gram/nọc/lần bón cho năm thứ 2. Mỗi năm bón 4–6 lần bón bằng cách bón rải hoặc hòa ra nước với lượng 500gam NutriSuperHumate (13-13-13-21+TE) trong phuy 200 lít nước rồi tưới. Bón Cuối năm thứ hai cần bón phân hữu cơ với lượng 10–15kg phân chuồng hoai/nọc.

+ Phun phân bón lá: Để hồ tiêu tốt, nhanh cho trái, cây khỏe chống chịu tốt sâu bệnh cần phun bổ sung thêm phân bón lá Protifert (Sản phẩm của Sicit - Ý) hoặc humate vi lượng định kỳ 10-15 ngày/lần. Phun Fosika (nhập khẩu từ Tây Ban Nha) và vi lượng đặc hiệu khi rễ tiêu kém phát, cây còi cọc.

 

3.  BÓN PHÂN CHO HỒ TIÊU KINH DOANH:

Bón phân gốc: Phân bón gốc thích hợp nhất cho hồ tiêu kinh doanh là phân Đầu Trâu chuyên dùng cho hồ tiêu và NutriSuperHumate (13-13-13-21+TE). Lượng bón 0,8-1,5 kg Đầu Trâu hồ tiêu/nọc/năm và 0,3-0,5kg NutriSuperHumate (13-13-13-21+TE)/nọc/năm. Lượng phân trên chia ra làm 3 đến 4 lần bón. Cách bón: Xẻ rãnh nông giữa 2 nọc tiêu rồi rải phân và lấp đất hoặc chọc lỗ để bón phân hoặc xới nhẹ rồi rải. Phân NutriSuperHumate (13- 13-13-21+TE) có thể hòa ra nước rồi tưới hoặc phun qua lá. Cần lưu ý rằng rễ hồ tiêu thường ăn nông, do đó tránh xới sâu làm đứt rễ, tránh tuyến trùng và nấm bệnh xâm nhập. Ngoài ra, cần bón 10–15kg phân chuồng với 0,3–0,5kg vôi và 1–2kg phân hữu cơ sinh học/nọc.

+ Bổ sung vi lượng: Hồ tiêu có nhu cầu trung vi lượng rất cao để tạo năng suất cao và tinh dầu gây cay và tạo mùi thơm, do vậy cần chỉ bón NPK là chưa đủ mà còn phải bón bổ sung phân Vi lượng đặc hiệu THT 25+ hoặc Siêu vi lượng vàng. Lượng bón 0,1-0,3 kg Vi lượng đặc hiệu THT 25 hoặc Siêu vi lượng vàng /nọc/năm tùy theo đặc điểm đất và vườn cây. Có thể bón rải, tưới hoặc phun qua lá.

+ Xử lý phân bón lá: Ngoài phân bón gốc, việc dùng phân bón lá cho hồ tiêu là rất cần thiết để kích hoạt phân hóa mầm hoa, thúc hồ tiêu ra hoa, đậu trái như ý.

- Phun phân bón lá ProtifertHumat vi lượng định kỳ 10-15 ngày/lần nhằm thúc hồ tiêu phân cành mạnh, tăng trưởng tốt, sớm ra hoa.

- Trước khi ra đọt mới để ra bông cần phun Naturbor hoặc Boron Amino kết hợp với Grogreen (16-67-16+TE) hoặc NutriBloom (6-30-30+TE) nhằm kích tiêu phân hóa mầm, ra hoa mạnh.

- Khi Bắt đầu nhú chuồi hoa phun Grogreen (16-67-16+TE) hoặc NutriBloom (6-30-30+TE)NaturBor (nhập khẩu từ Ý) kết hợp với Fosika định kỳ 10-15 ngày/lần cho đến khi chuồi hoa dài tối đa nhằm kích chuồi hoa phát mạnh, ra đều, đậu trái tốt, chống tình trạng tiêu răng cưa sau này.

- Sau đậu trái: phun NaturBor hay Boron Amino kết hợp với Grogreen (17-11-55+TE) hoặc Nutrimax (10-5-15+TE)NaturCal (nhập khẩu từ Ý) định kỳ 10-15 ngày/lần nhằm chống rụng trái non.

- Dưỡng trái: Phun định kỳ NaturCal với ProtifertNutrimax 10-5-15+TE hoặc Grogreen (17-11-55+TE) từ khi trái nhỏ cho đến khi chín nhằm dưỡng trái, chống rụng trái non, chống tình trạng “răng cưa”, thúc trái to, đẹp, năng suất cao, chất lượng tốt.

- Phun phân Fosika khi rễ hồ tiêu bị tổn thương, kém phát triển, cây còi cọc, ra bông kém.